Bevrijd je zelf, geliefd mooi mens!

Geschreven door Appie

19 feb, 2018

Het volgende is een facebook bericht geschreven door iemand anders.


Getraumatiseerd zijn en slachtofferschap gaan bijna altijd over wat de ander je heeft aangedaan of wat je traumatisch is overkomen. En het vaak opnieuw herbeleven of bevroren zijn in je gevoelens. Het keer op keer piekeren en in de herinneringen opgaan zal je steeds opnieuw die pijn doen herbeleven. En vaak je zelfgevoel naar beneden halen en gevangen houden in je pijn.

Wanneer er in het gezin waarin je bent geboren iets “mis” is gegaan, je hebt niet ontvangen
wat je nodig had, waar je als kind wel recht op had, kan dat heel lang blijven doorwerken in je volwassen leven en relaties. In veel ergere gevallen is het niet zomaar iets, ben je geestelijk en/of seksueel misbruikt of slachtoffer van geweld.

Het kan er toe leiden dat je wilt inhalen wat je hebt gemist. Of dat je recht wilt halen en met woede en wraakgevoelens kampt naar je familieleden. Je wilt een schuldbekentenis, je wilt erkenning dat dat de oorzaak is dat jij maar niet in je kracht komt. Wanneer je dat niet bij je ouders kunt halen, ga je op zoek naar mensen die je in eerste instantie begrijpen, vaak hebben ze dezelfde wond en dus met een overeenkomstige negatieve trilling.

Zonder dat je je er bewust van bent geeft dit gevoel van beschadigd zijn, niet gezien en gehoord zijn, je verdere leven vorm. Je denkt misschien dat je er niet toe doet, je spreekt je niet uit omdat je denkt dat je woorden geen nuttige bijdrage zijn. Of je zorgt ervoor dat je altijd gezien en gehoord wordt door steeds opnieuw een strijd aan te gaan met de anderen; familieleden of mensen op je werk of je partner of kinderen.

Het idee dat er maar moeilijk van je gehouden kan worden zorgt ervoor dat je misschien snel relaties aangaat omdat je blij bent dat iemand in ieder geval interesse voor je heeft.
Vaak ontdek je na een tijdje dat die relatie de vorm krijgt van de relatie die je met je ouders had.

Alsof een systeem zich herhaalt en dat geeft je de bevestiging van dat wat je al dacht. “Ik wordt niet gezien, mijn woorden doen er kennelijk niet toe. Niemand ziet hoeveel talenten ik heb, wat ik in huis heb. Ik zal alles doen dat ik mijn plek en erkenning terugkrijg….”

Hoe doorbreek je die cirkel van wraak, woede, onmacht, schreeuwen om erkenning? Hoe bereik je jezelf en de ander die je nodig hebt om te helen en liefde te hervinden in je leven?

Door je eerst bewust te worden van de overtuigingen die je hebt aangenomen over jezelf, over de anderen uit je gezin, over de dader die je heeft geschaad, over je broers of zussen die jóu misschien niet hebben (h)erkent én jij niet hén. In contact komen met je overtuigingen en gevoelens die je zo in beslag nemen; dat ze je verhinderen je mede lotgenoten te zien en voor hen je medegevoel en oprechte interesse te tonen als volwassene en niet meer als het miskende kind.

In je kindertijd doe je je best om de liefde te ontvangen die je nodig hebt. Wanneer die liefde niet voelbaar- of zichtbaar is als kind ga je jezelf in allerlei bochten wringen om ervoor te zorgen dat je het goed doet. Wanneer een ouder je gedrag afkeurt, of jou als persoon afkeurt, neem je bepaalde overtuigingen en niet helpende gedragingen aan. Word je ervan bewust dat die overtuigingen maar overtuigingen waren om je vroeger te beschermen, maar niet langer je helpen, maar juist blokkeren en verbitteren. Je bent nu volwassen en je mag jezelf de volledige toestemming geven om de overtuigingen en anderen over jezelf en hen te herzien.

Mild te worden naar jezelf en anderen, ruimte te geven aan je hart en blijdschap. Wanneer je blijft rondlopen met gevoelens van haat en wraak, realiseer je dat je daar zelf ziek van wordt en doodongelukkig en eenzaam. Blijf niet hangen in die onmacht en pijn, die aan jou is doorgegeven en die je nu zelf in stand houdt. Blijf ze niet meedragen je hele leven lang.
Ze zijn als hongerige wolven die je wraak en boosheid gevoelens steeds aanjagen om op te eisen wat je wilt; erkenning en een centrale plek. Ze vreten je van binnen totaal leeg.

Er zijn mensen die zeggen “ik ga daar nooit meer naar kijken , ik wil dat echt niet meer voelen. Ik hou de deksel op de pot en die gaat nooit meer open”. Realiseer je dan dat je een pot met gif in je lichaam vasthoudt. En omdat de pot aanwezig is zal het toch invloed hebben op je leven. Uiteindelijk loop je het risico juist daar ziek en verbitterd van te worden. Of verslaafd, doordat je zoekt naar een medicijn wat je geneest of je gevoelens dooft.

Inzicht krijgen in wat de opvoeding met je heeft gedaan, welke overtuigingen je hebt meegenomen, welke wonden nog niet zijn genezen en welke invloed dat nog steeds in je leven heeft is een lastig proces en gaat gepaard met veel emoties. De nieuwe energie trekt juist daaraan. Het wil dat jij schoon wordt, dat je de lagen om je heen afpelt, zodat je eindelijk kunt zien wie jij echt bent, milder kunt worden naar jezelf en anderen. Je gevoelens van pijn, verwarring, wraak en boosheid kunt waarnemen bij jezelf en die energie aanwenden tot heling en vergeving zodat je in je kracht kunt komen. Zoek hulp wanneer je het gevoel hebt erin te verzuipen.

Dit gaat niet over wie schuldig is, wat je is aangedaan en erkenning daarvan. Dat staat buiten kijf. Het gaat over loslaten als liefdevolle volwassene wat je niet meer dient, afrekenen met een gevoel van niet gezien zijn of niet waardig zijn. Afrekenen met je eigen woede die jezelf blokkeren en je relaties verstoren. Jij bent bestemt om geliefd en liefdevol mens te zijn in de wereld, jij doet er toe, gelijk als ieder ander.

Zolang je in een woedende rol van het miskende beschadigde kind blijft functioneren, kom je nooit in je kracht. Dan zal je verder verbitteren en leeglopen in egocentrisch verdriet.
Verzamel al je moed. Zie alles onder ogen, het kan alleen maar beter met je worden. In therapie gaan is de beste en meest moedige investering die je kunt doen voor een vrijer en blijer leven. Ik wens je die vrijheid toe en heling van je oude pijn. Verbinding met jezelf en dierbare naasten.


Geplaatst op Facebook door Jos De Vries Spaans

Uit dezelfde category….

Niet kunnen schrijven….

Niet kunnen schrijven….

Het volgende is een Facebook bericht geschreven door iemand anders. Het geeft een gevoel weer dat ik herken en dus jat...

Day Against Homophobia

Day Against Homophobia

Het volgende is een facebook bericht geschreven door iemand anders. "Oh cool, it's the Day Against Homophobia...."...